Information Ungarn

HENGERMALOM
AGRÁRKERESKEDELEM
TAKARMÁNYKEVERÖÜZEM
RAKTÁROZÁS
MEZÖGAZDASÁG

Családi vállalkozás vagyunk hagyományokkal és tapasztalatokkal. Alsóausztriában a götzendorfi hengermalom 1875 óta van a család tulajdonában. Üzemi telephelyeink és termékbeszállitóink Ausztria legjobb mezögazdasági területein helyezkednek el.

Kiszállitott termékeink egészségesek és magas értéküek. Termékeink minöségét a szerzödéses beszállitói kör, a szakszerü raktározás, a folyamatos minöségellenörzés valamint a legkorszerübb technika alkalmazása biztositja üzemeinkben.

A megrendelések megbizható és gyors teljesitését felkészült munkatársaink és jól szervezett jármüparkunk biztositja. Szakembereink sok éves tapasztalattal és ismereteik folyamatos bövitésével rendelkezésükre állnak tanácsaikkal és szolgáltatásainkkal

HENGERMALOM

Az alsóausztriai Götzendorfban található hengermalom a vállalat legkorábbi üzemrésze. A berendezések megújitásával és automatizálásával ez az üzemrész is európai szintü. Az év egészében azonos, magas lisztminöséget a szerzödéses parasztgazdaságoktól történö minöségi búza felvásárlás, terménytárolás a nagy befogadóképességü hideglevegös átszellözésü silók, az örlés alatti szigorú ellenörzés biztositja. A saját tulajdonu malmi vizerömü további költségelönyt biztosit számunkra az elektromosenergia ellátásban.

KERESKEDELEM

A 60-as években a malmi tevékenységgel párhuzamosan létrehozott mezögazdasági terménykereskedelem Ausztria egyik vezetö agrárkereskedelmi üzemévé emelte a korszerü fiókhálózatot. A nagy befogadóképességü raktárépületek épitése és a szigoru üzemszervezés a vállalatot a mezögazdaság számára erös és hiteles partneré tette

TAKARMÁNYKEVERÖÜZEM

1970-ben a vállalat takarmánykeverö üzemmel bövült. A szokásos takarmányszortimenthez kapcsolódnak a lovak, özek és szarvasok, vaddisznók, fácán és fogoly számára gyártott speciális takarmányok.

RAKTÁRÜZEM

A déli és keleti vasúthálózathoz kapcsolódó, iparivágány csatlakozással rendelkezö silóberendezéseink gabonatároló kapacitása az elmúlt években folyamatosan növekedett. Raktárhelységeink mindegyike rendelkezik hideglevegös befúvócsatlakozással és távszabályozásu hömérsékletellenörzéssel.

MEZÖGAZDASÁG

Ausztriában és Magyarországon saját mezögazdasági területeken folytatott gazdálkodás biztositja a tapasztalatot a szakszerü tanácsadáshoz ügyfeleink számára.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A határok megszünése a szomszédos keleti országoknál új és újabb lehetöségeket biztositanak a termékkereskedelemben. Magyarországi mezögazdasági üzemekbe történö részesedés, valamint az üzleti kapcsolatok számának növekedése elsödlegesen Olaszországban és Németországban, a POLSTERER cég üzletmenetében a külföldi területeknek központi helyet biztositanak

 

Polsterer Hungaria

Antonius Kft.
Uj Major 1
H-9097 Mezöörs

Tel:+36 96 587 053

antoniuskft@gmail.com

Wittner István mobil:
Tel:+36 30 464 5724